close-button

Vladislav Zabel

vladislav-zabel vladislav-zabel-podpis

Maliar, historik a teoretik umenia.
Zabelova cesta proti prúdu, z vrcholov európskeho umenia cez dnešnú prílišnú fragmentáciu a skepsu v umení, snáď povedie k pozitívnym víziám. Moderna a najmä postmoderna, zdá sa, uviazla na príliš poddajnom teréne ľubovôle a jej nezáväzné hry, čo ako efektné, súčasníka akiste už neoslovujú. Maliarstvo je založené, okrem iného, najmä na činnostiach intelektuálnych, emocionálnych i čisto praktických – Vladislav Zabel nás upozorňuje na jeho podstatu – maľovanie. Maľovanie ako proces, maľovanie ako spôsob sebauvedomovania si svojho i univerzálneho bytia, maľovanie ako komunikáciu naprieč prítomnosťou, avšak v kontinuite času.

Galéria

Vladislav Zabel sa nám síce predstavuje svojou súčasnou maliarskou tvorbou, ale privádza nás ňou aj do vzdialenejšej histórie maliarstva, k témam antickým a kresťanským, k technológiám a technikám maľby renesančných a barokových maliarov, ako Tizian, Caravaggio, či Ribero. Hoci vychádza z citácií, parafráz ich kompozičných predlôh, je originálnym interpretom a vytvára si vlastný expresívny štýl. Zabel je predovšetkým výskumníkom maliarstva, vášnivým bádateľom, ktorý sa snaží dostať k podstate maľby, jej zmyslu a poslaniu, ktoré zohrávala v minulosti a nepochybne zohráva i dnes, hoci už kdekto ohlasoval jej koniec a nezávažnosť jej existencie v dobe nových vizuálnych technológií. (text Miroslav Bartoš)

gallery-image-1

Orpheus

40x50 cm, olej na plátne, 2016

gallery-image-2

Sebastian

42x25 cm, olej na dreve, 2018

gallery-image-3

Hlava

35x35 cm, olej na dreve, 2016

gallery-image-4

Lebka

40x30 cm, olej na dreve, 2016

gallery-image-8

Kúpajúci

40x30 cm, olej na plátne, 2018

gallery-image-6

Skica

30x30 cm, olej na plátne, 2016

gallery-image-7

Skica

25x15 cm, tuš, 2015

gallery-image-8

Hlava

35x35 cm, olej na dreve, 2016

gallery-image-9

Na kríži

60x70 cm, olej na plátne, 2016

gallery-image-10

Skica

15x20 cm, tuš, 2015

gallery-image-10

Siedma pečať

195x170 cm, olej na plátne, 2013

gallery-image-9

David

110x80 cm, olej na plátne, 2008

gallery-image-9

David

120x90 cm, olej na plátne, 2012

gallery-image-8

Skica

22x10 cm, tuš, 2014

gallery-image-8

Nuntium amoris

95x90 cm, olej na plátne, 2010

gallery-image-8

Loď bláznov

150x185 cm, olej na plátne, 2016

gallery-image-8

Zátišie

35x45 cm, olej na plátne, 2001

gallery-image-8

Úzkosť

60x60 cm, olej na dreve, 2006

gallery-image-10

Lavírka

25x15 cm, sépia, beloba, 2012

gallery-image-9

Sen noci svätojánskej

130x110 cm, olej na plátne, 2007

gallery-image-9

Zlomený strom

60x40 cm, olej na plátne, 2015

gallery-image-8

Fero oo

30x30 cm, olej na plátne, 2000

gallery-image-10

Nebo

60x60 cm, olej na dreve, 2018

gallery-image-6

Krajina

30x30 cm, olej na plátne, 2010

gallery-image-6

Amor

170x140 cm, olej na plátne, 2006

gallery-image-8

Narcis

90x75 cm, olej na plátne, 2016

gallery-image-10

Lúka

40x45 cm, olej na plátne, 2017

gallery-image-10

Skica

90x80 cm, olej na dreve, 2019

gallery-image-9

Hypnos a Thanatos

155x125 cm, olej na plátne, 2018

gallery-image-10

Anjel

30x30 cm, olej na plátne, 2018

gallery-image-10

Bakchus

95x70 cm, olej na dreve, 2018

gallery-image-5

Útes, Phuket

35x25 cm, olej na lepenke, 2020

gallery-image-5

Zátišie

30x30 cm, olej na plátne, 2006

gallery-image-5

Ecce Puer

28x40 cm, olej na dreve, 2017

gallery-image-5

Skica

30x20 cm, olej na dreve, 2021

gallery-image-5

Zmŕtvychvstanie

40x30 cm, olej na dreve, 2021

gallery-image-5

Pád anjelov

50x40 cm, olej na dreve, 2021

gallery-image-5

Pieta

40x50 cm, olej na dreve, 2021

Biografia

Životopis:
1989 - 1993

Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica.

1993 - 1999

Veda o výtvarnom umení, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.

1994 - 2000

Ateliér maľby prof Jána Bergera, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

 

 

2006 - 2010

Výtvarník v slobodnom povolaní.

2006 - 2009

Tvorivé pobyty, USA, Oxford, Srí Lanka, organizovanie maliarskych sympózií.

2002 - 2006

Odborný asistent na katedre mal'by FVU, Akadémia umení v Banskej Bystrici.

2003 - 2006

Prodekan pre umelecko-vedeckú činnosť (veda, výskum, zahraničie).

2016 - 2020

Riaditeľ Kysuckej Galérie v Oščadnici.


Výber výstavnej činnosti:
2001

Mŕtve duše, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš.

2003

Maľba, socha, grafika, Akadémia SP, Warszawa.

2005

LOCO, Štátna galéria Banská Bystrica.

2006

FIGURA SUI TEMPORIS, Pálfyiho palác, Bratislava.

2007

Návrat do krajiny, Slovenský inštitút, Viedeň.
Umenie 2007, Dom umenia, Bratislava.
Bienále maľby, Mestská galéria v Rimavskej Sobote.
Voľným okom, Galéria v podkroví, Banská Bystrica.

2008

Sonda 08, Záhorská galéria, Senica.
Maľba, Kysuská galéria, Čadca.
ET IN ARCADIA EGO, Mestská galéria, Rimavská Sobota.
ART SK, výstava súčasného umenia, Bratislava.
NATVRA MORTA, Galéria PF 01, Bratislava.
Olejomaľba, Mestská galéria, Rimavská Sobota.
Bienále maľby 2008, Mestská galéria, Rimavská Sobota.

2009

Olejomaľba, Galéria C. Majemíka, Bratislava.
Kristove roky, Artfórum, Žilina.
Neomytológia, Galéria u anjela, Kežmarok.
DE NATVRA SONORIS, Galéria M. Galandu, Turčianske Teplice.

2010

Ateliér maľby Koceľova 23, Dom umenia, Bratislava.
Koceľova 23, Nitrianska galéria, Nitra.
Ateliér maľby, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín.

2012

ORA ET ARS, Skalka pri Trenčíne.
FIGURA SUI GENERIS, Oravská Galéria, Dolný Kubín.

2013

Barokové sympózium, Tatry.
Open studio, VŠVU Kocelova, Bratislava.

2014

Hradišťský plenér, V. medzinárodné maliarske sympozium, Uherské Hradište.

2019

QUOD TENEBRIS LUCEAT, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica.